Soutěž o nejlepší Domácí pálenku a Partutovské dobroty

16.03.2019 09:00

Dámský spolek Partutovice ve spolupráci s Obecním úřadem v Partutovicích pořádá soutěž o nejlepší Domácí pálenku a Partutovské dobroty.

Tato soutěž se koná dne 16. března 2019 

v prostorách obecního sálu.

Organizace soutěže:

Termín pro doručení soutěžních exponátů je od 9:00 do 11:00

Volná prohlídka exponátů bude od 14:00 do 16:00

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů bude probíhat od 16:00.

 

Na vaši hojnou účast se budeme těšit!

 

Dámský spolek