Informace o nás

Tento spolek byl oficiálně registrován  Ministerstvem vnitra České republiky k 22.3.2011.

 

Dámský spolek Partutovice je právnickou osobou. 

Spolek je nezávislým, volným a dobrovolným sdružením žen se společným zájmem podílet se na zachování a obnově místních tradic a zvyklostí, pořádáním kulturních akcí, zájezdů, soutěží a výstav ve vesnici.

 

Spolek sdružuje ženy všech věkových kategorií od maminek s dětmi až po důchodkyně.

Dámský spolek Partutovice se již od svého založení podílí na kulturním a spolkovém životě v naší obci. Pořádáme akce nejen pro své členky, občany obce, ale i pro širokou veřejnost.

Při pořádání akcí spolupracujeme nejen s obcí, ale také se všemi spolky ve vesnici.
 

 

Výkonný výbor 2019

Předsedkyně:                      Humplíková Marie

Místopředsedkyně:          Švarcová Marta

Pokladník:                             Maršálková Květuše

Zapisovatelka:                    Kandlerová Alena

Členky výboru:                  Haitlová Táňa

                                           Poláková Bohdana

                                            Šromová Jarmila

 

Kronikářka

Humplíková Marie

Poláková Bohdana

Naši členové

 1. Bajerová Hana
 2. Haitlová Lucie
 3. Haitlová Ludmila
 4. Haitlová Táňa
 5. Herciková Jana
 6. Humplíková Marie
 7. Humplíková Veronika
 8. Chládková Lucie
 9. Kandlerová Alena
 10. Krnovská Pavla
 11. Lévová Jarmila
 12. Maršálková Květuše
 13. Maršálková Pavla
 14. Miková Jana
 15. Turečková Anna
 16. Nevimová Marie
 17. Pavelková Dana
 18. Pavelková Miroslava
 19. Poláková Bohdana
 20. Remešová Marie
 21. Sečkárová Alena
 22. Šnejdrlová Martina
 23. Šromová Jarmila
 24. Švarcová Marta
 25. Trčková Ludmila
 26. Václavíková Monika
 27. Voldánová Alena
 28. Voldánová Marta
 29. Zdobinská Marta