Informace o Dámském spolku Partutovice

Dámský spolek Partutovice vznikl 22. března 2011. 

 

Již od svého založení se nemalou měrou podílí na kulturním a spolkovém životě v Partutovicích a snaží se podporovat tradice a místní zvyklosti.

Pořádá akce nejen pro své členky, občany obce, ale také pro širokou veřejnost. Například zájezdy, soutěže, výstavy atd. 

Velké oblibě v posledních letech se těší akce pro děti s různorodou tematikou.

Při pořádání akcí Dámský spolek spolupracuje nejen s obcí Partutovice, ale také s dalšími akčními spolky ve vesnici.

 

Spolek sdružuje ženy všech věkových kategorií od maminek s malými dětmi až po aktivní ženy důchodového věku.

Řady Dámského spolku nejsou ještě zdaleka naplněny, pokud se budete chtít do spolku připojit, nevájte kontaktovat předsedkyni spolku paní  Marii Humplíkovou .

 

 

 

Výkonný výbor 2022

Předsedkyně:                      Humplíková Marie

Místopředsedkyně:          Švarcová Marta

Pokladník:                             Poláková Bohdana

Zapisovatelka:                    Kandlerová Alena

Členky výboru:                  Haitlová Táňa

                                           Sečkárová Alena

                                           Šromová Jarmila

 

Kronikářka

Humplíková Marie

Poláková Bohdana

Členky spolku

 1. Bajerová Hana
 2. Haitlová Lucie
 3. Haitlová Ludmila
 4. Haitlová Táňa
 5. Herciková Jana
 6. Humplíková Marie
 7. Humplíková Monika
 8. Humplíková Veronika
 9. Chládková Lucie
 10. Kandlerová Alena
 11. Krnovská Pavla
 12. Kubáčová Martina*
 13. Lehnertová Jana*
 14. Lévová Jarmila
 15. Maršálková Květuše
 16. Maršálková Pavla
 17. Miková Jana
 18. Turečková Anna
 19. Nevimová Marie
 20. Pavelková Dana
 21. Pavelková Miroslava
 22. Poláková Bohdana
 23. Remešová Marie
 24. Sečkárová Alena
 25. Janíčková Martina
 26. Šromová Jarmila
 27. Švarcová Marta
 28. Trčková Ludmila
 29. Voldánová Alena
 30. Voldánová Marta
 31. Zdobinská Marta
             *členkou od 2022