Informace o Dámském spolku Partutovice

Dámský spolek Partutovice vznikl 22. března 2011. 

 

Již od svého založení se nemalou měrou podílí na kulturním a spolkovém životě v Partutovicích a snaží se podporovat tradice a místní zvyklosti.

Pořádá akce nejen pro své členky, občany obce, ale také pro širokou veřejnost. Například zájezdy, soutěže, výstavy atd. 

Velké oblibě v posledních letech se těší akce pro děti s různorodou tematikou.

Při pořádání akcí Dámský spolek spolupracuje nejen s obcí Partutovice, ale také s dalšími akčními spolky ve vesnici.

 

Spolek sdružuje ženy všech věkových kategorií od maminek s malými dětmi až po aktivní ženy důchodového věku.

Řady Dámského spolku nejsou ještě zdaleka naplněny, pokud se budete chtít do spolku připojit, nevájte kontaktovat předsedkyni spolku paní  Marii Humplíkovou .

 

 

 

Výkonný výbor spolku

Předsedkyně:                      Humplíková Marie

Místopředsedkyně:          Švarcová Marta

Pokladník:                             Poláková Bohdana

Zapisovatelka:                    Kandlerová Alena

Členky výboru:                  Haitlová Táňa

                                           Sečkárová Alena

                                           Remešová Marie

 

Kronikářka spolku

Humplíková Marie

 

Správa webu a FB spolku

Poláková Bohdana

Členky spolku v roce 2023

 1. Bajerová Hana

 2. Brhelová Jana

 3. Haitlová Lucie

 4. Haitlová Ludmila

 5. Haitlová Markéta

 6. Haitlová Táňa

 7. Herciková Jana

 8. Humplíková Marie

 9. Humplíková Monika

 10. Humplíková Veronika

 11. Chládková Lucie

 12. Kandlerová Alena

 13. Krnovská Pavla

 14. Kubáčová Martina

 15. Lehnertová Jana

 16. Lévová Jarmila

 17. Maršálková Květuše

 18. Maršálková Pavla

 19. Maršálková Soňa

 20. Miková Jana

 21. Turečková Anna

 22. Nevimová Marie

 23. Pavelková Dana

 24. Pavelková Miroslava

 25. Poláková Bohdana

 26. Remešová Marie

 27. Sečkárová Alena

 28. Janíčková Martina

 29. Švarcová Marta

 30. Trčková Ludmila

 31. Voldánová Alena

 32. Voldánová Marta